Extraescolars

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
CURS 2020-2021
ESCOLA IGNASI IGLESIASOCTUBRE 2020
ORGANITZACIÓ I NORMATIVA
ACTIVITAT EXTRAESCOLARS.
Ateses les recomanacions del departament d’Educació, per dur a
terme les activitats Extraescolars i fins nous canvis, aquesta serà
l’organització de les Activitats aquest curs 2020-2021.
- Aquest curs es redueixen les extraescolars a una activitat al
dia, les quals es realitzaran al pati (a l‘aire lliure).
- Aquestes activitats tindran un nombre limitat de participants
(Patinatge i Dansa 15 màx. i Futbol i Karate 20 màx.). Per obrir
una activitat s’ha d'igualar o superar el nombre de 8
participants.
- Els dies de pluja les activitats quedaran anul·lades, s’avisarà al
matí a les famílies per poder concretar la recollida dels infants
a l’horari general. Si hi haguès alguna família amb dificultats per
arribar, s’estableix acollida a l’espai del menjador, fins que
aquestes puguin recollir als infants.
- L’ús de la mascareta serà obligatori sempre.
- En la mesura del possible es formaran grups
estables/constants de participants, per facilitar la traçabilitat.- Serà obligatori posar-se gel hidroalcohòlic al començar i al
finalitzar l’activitat. El gel el facilitaran els/les monitor/es o la
Coordinadora.
- Aquest curs NO es podran efectuar proves de les diferents
activitats.
- El començament de les activitats de cada grup d’edat estarà
determinat per l’horari establert per la direcció de l’escola,
però sempre durarà 1:30 hores.
- En aquest horari hi haurà una estona de berenar fins que
comenci l’activitat. Aquest berenar serà recomanable per a
tothom, per poder aconseguir uns millors resultats a les
activitats. 

PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT.
- Les activitats Extraescolars començaran el 13 d’Octubre
2020 i acabaran el 28 de Maig 2021 (el cobrament del
mes d’octubre serà proporcional a les sessions
realitzades).
- Per poder participar a les activitats Extraescolars, és
imprescindible omplir el formulari d’inscripció digital
que us enviem i ser soci/sòcia de l’AMPA.
https://forms.gle/4uv3Dctp2bWNQfL8A

- La inscripció quedarà formalitzada un cop es presenti i
es signi tota la documentació requerida. Es confirmarà
la recepció de la documentació.
- El cobrament serà mensual i es realitzarà entre l’1 i 10
de cada mes, via domiciliació bancària.
- Referent a les possibles sessions anul·lades (pluja,
presència de Covid19 al grup...), es realitzarà el
descompte corresponent al següent mes.
- Si un rebut fos retornat, la coordinadora avisarà a la
família per tal de fer efectiu el pagament en un
termini breu consensuat, això, comporta despeses
bancàries que s’afegiran al deute de 3 euros per rebut.
- S'ha d'avisar sempre d’una baixa de l’activitat. Mentre
no sigui així, es continuarà cobrant.
- Si hi ha deutes d’altres cursos, NO es podrà matricular
en el present curs, fins que estigui saldat.

PREUS:- ACTIVITAT 1 SESSIÓ SETMANA:
20€
DESCOMPTES:
- DESCOMPTE DEL 10% SI FAS 2 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
- DESCOMPTE DEL 15% SI FAS 3 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
- DESCOMPTE DEL 10% Al 1r GERMÀ I 15% Al 2n GERMÀ.

QUADRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021

Per qualsevol consulta:
COORDINADORA d’activitats Extraescolars.ESTRELLA AGUA SANCHEZ
MOBIL: 675720461
CORREU ELECTRONIC: estrella@donavol.cat
www.Donavol.cat 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada